KKDF ORANI % 0 - 10.4.2015

Değerli  Müşterilerimiz; 

Bakanlar Kurulunun  10 Nisan 2015  tarihli  Resmi  Gazetede  yayımlanan   08.04.2015 tarih  ve  2015/7511  sayılı  Kararı  ile  ekli  listede yer alan  malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Karar   10  Nisan  2015  tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.   

© 2014 Nitaş Makina | Tüm hakları gizlidir.